Ale!

Säästökartta™

0,00  (sis. ALV 24 %)

Tuotetunnus (SKU): 1009003 Osasto:

Kuvaus

Spes­nes Sääs­tö­kart­ta™ on työs­tö­nes­tei­den kar­toi­tus­pal­ve­lu. Ana­ly­soim­me yri­tyk­se­si työs­tö­nes­teet, nii­den toi­min­nan ja kus­tan­nuk­set nes­te­näyt­tei­siin ja laa­joi­hin sel­vi­tyk­siin perus­tuen. Tie­teel­li­siin tut­ki­muk­siin ja alan par­hai­siin käy­tän­töi­hin perus­tu­va pal­ve­lu antaa kat­ta­van kuvan työs­tö­nes­tei­den omi­nai­suuk­sis­ta sekä mah­dol­li­sis­ta kehityskohteista.
ICS-jär­jes­tel­män lan­see­raus­tar­jouk­se­na tar­joam­me Sääs­tö­kar­tan™ veloi­tuk­set­ta elo-syys­kuun ajan!
Tutus­tu tar­kem­min www.spesnes.com/kartta