Mikrobiologinen viljelylevy työstönesteille 10 kpl/pkt

47,00  (sis. ALV 24 %)

HUOM! TILAA VÄHIN­TÄÄN 10 PAKET­TIA (100 NÄY­TET­TÄ), NIIN SAAT 15 % ALEN­NUK­SEN KOO­DIL­LA15PROSENTTIA”.

Tes­taa leik­kuu­nes­teen ja mui­den työs­tö­nes­tei­den bakteeri‑,home- ja hii­va­pi­toi­suu­det laa­duk­kaas­ti ja helposti.

Varas­tos­sa (voi­daan jälkitoimittaa)

Tuo­te­tun­nus (SKU): 1009001 Osas­to: Avain­sa­nat tuot­teel­le , , , , , , , ,

Spes­nes Mik­ro­bio­lo­gi­nen vil­je­ly­le­vy on kehi­tet­ty eri­tyi­ses­ti metal­lin­työs­tö­nes­teis­sä tavat­ta­vien mik­ro­bien mää­rien mit­taa­mi­seen. Mah­dol­lis­taa laa­duk­kaan tes­taa­mi­sen leikkuu‑, hion­ta- ja mui­den työs­tö­nes­tei­den bakteeri‑, home- ja hii­va­ta­so­jen help­poon seu­ran­taan. Edul­li­sen hin­nan vuok­si tes­taa­mi­nen on mah­dol­lis­ta sään­nöl­li­ses­ti. Paket­ti sisäl­tää 10 näy­te­put­kea, jois­sa jokai­ses­sa on kak­si eri­tyi­ses­ti työs­tö­nes­teil­le suun­ni­tel­tua testipintaa.

Kuval­li­set ohjeet help­po­lu­kui­sia. Nykyi­sen erän paras­ta ennen ‑päi­vän löy­dät “Lisätiedot”-sivulta.

Tes­ti­pin­ta 1 Ravin­toai­ne TTC
Tes­ti­pin­ta 1 kasvusto Koko­nais­mää­rä (bak­tee­rit)
Tes­ti­pin­ta 2 Mal­la­suu­te
Tes­ti­pin­ta 2 kasvusto Hii­vat ja homeet
Ser­ti­fi­kaat­ti ISO 9001
Suo­si­tel­tu inkubointiaika 24 — 120 tuntia
Suo­si­tel­tu inkubointilämpötila 30°C

HUOM! TILAA VÄHIN­TÄÄN 10 PAKET­TIA (100 NÄY­TET­TÄ), NIIN SAAT 15 % ALEN­NUK­SEN KOO­DIL­LA15PROSENTTIA”.

Lisätiedot

Pai­no 0,3 kg
Mitat 17 × 12 × 7 cm
Paras­ta ennen

08.05.2023

Arviot 

Tuo­tear­vioi­ta ei vie­lä ole.

Vain kir­jau­tu­neet asiak­kaat ‑jot­ka ovat osta­neet tuot­teen- voi­vat kir­joit­taa tuotearvion.