Nopea takaisinmaksuaika

Kos­ka jokai­nen kone­pa­ja ja teh­das on eri­lai­nen, etsim­me teil­le sopi­van ratkaisun.

Mal­lis­tom­me poh­jau­tuu kol­meen alla ole­vaan paket­tiin. Modu­laa­ri­nen lai­te rää­tä­löi­dään tehoil­taan ja omi­nai­suuk­sil­taan juu­ri teil­le sopi­vak­si koko­nai­suu­dek­si. Lait­tei­den omi­nai­suuk­sien ja teho­jen ero­tes­sa mer­kit­tä­väs­ti toi­sis­taan asiak­kai­dem­me välil­lä, ero­aa myös lait­tei­den koko­nais­hin­ta. Kui­ten­kin, kos­ka työs­tö­nes­teet vai­kut­ta­vat kaik­keen ja siten niis­tä joh­tu­vat kus­tan­nuk­set ovat huo­mat­ta­via, on kes­ki­mää­räi­nen takai­sin­mak­suai­ka n. 9–11 kuukautta. 

Laite- & palvelupakettimme

Riskitön leasing

Saat halu­tes­sa­si jär­jes­tel­män ris­kit­tö­mäs­ti lea­sing-sopi­muk­sel­la, jol­loin voit tes­ta­ta toi­mi­vuut­ta omal­la teh­taal­la­si jopa kuu­den kuu­kau­den ajan ennen pää­tök­sen­te­koa jatkosta.

Katso tästä Spesnes Säästökartta™ ‑palvelu ja selvitä, kuinka voit säästää kymmeniä tuhansia euroja vuodessa